پاک کڅوړه ایستل

  • DITCHING CLEAN  BUCKET

    پاک کڅوړه ایستل

    د بونووو نیچینګ کلین بالټ د لوی ظرفیت او ډبل کټینګ څنډې لخوا د وچولو ، ټوټې کولو ، درجې او نورو پاکولو کارونو باندې پلي شوی.