کمپیل څرخ

  • SMOOTH DRUM COMPACTION WHEEL

    د خوږو درملو کمپیل څرخ

    د بونووو کمپیکشن ویل چیرې د دې ډاډ ترلاسه کولو کې مرسته کوي چې خندق کمپیکشن د وایبریري ماشین په پرتله ګړندي او ډیر اغیزناک ترسره کیږي. دوی په وړتیا لري چې په ټیټ اغوستلو او په آپریټر او ماشین کې ډیرې شي. د بونووو کمپیکشن ویلونه د ترسره کولو لپاره ډیزاین شوي او تر پایه پورې جوړ شوي.
  • COMPACTION WHEEL

    کمپیل څرخ

    د بونووو کمپیکشن ویل چیرې د دې ډاډ ترلاسه کولو کې مرسته کوي چې خندق کمپیکشن د وایبریري ماشین په پرتله ګړندي او ډیر اغیزناک ترسره کیږي. دوی په وړتیا لري چې په ټیټ اغوستلو او په آپریټر او ماشین کې ډیرې شي. د بونووو کمپیکشن ویلونه د ترسره کولو لپاره ډیزاین شوي او تر پایه پورې جوړ شوي.